SCADAfence

Najkomplexnejšia platforma kybernetickej bezpečnosti OT a IoT pre kritickú infraštruktúru a podniky

SCADAfence Governanace portal

Portál SCADAfence Governance Portal bol vyvinutý ako jednotné riešenie pre používateľov IT a OT, ktoré umožňuje monitorovanie a dodržiavanie predpisov v reálnom čase v rámci celej organizácie a zabezpečuje súlad s príslušnými predpismi, ako sú IEC62443, NERC CIP, NIS NCSC, NIST a ďalšie rámce.

  • Rámec pre dodržiavanie predpisov a zásad na viacerých miestach.
  • Správca politík súladu - definujte požadované normy súladu.
  • Správa dodržiavania organizačných politík.
  • Informačné panely súladu - automaticky vytvorené a neustále dostupné pre prehľad o dodržiavaní predpisov.
  • Podrobné reporty - podrobný prehľad v každej lokalite a každej príležitosti na zlepšenie.

 

SCADAfence IoT Security

SCADAfence IoT Security je jediný produkt na správu zabezpečenia IoT bez agenta a bez ohľadu na dodávateľa. Dokáže spravovať nasadenú flotilu zariadení IoT v sieti.

Bez ohľadu na to, či používate zariadenia IoT ako súčasť podnikovej aplikácie alebo zariadenia IoT na všeobecné účely, ako sú IP kamery a tlačiarne, SCADAfence IoT Security je pre vás tým správnym riešením.

 

SCADAfence OT Remote Access Security

SCADAfence OT Remote Access Security je jediné riešenie, ktoré poskytuje úplný prehľad o pripojeniach vzdialeného prístupu a umožňuje bezpečnostným tímom sledovať a odhaľovať aktivity používateľov, ktoré sa vymykajú profilu daného používateľa alebo majú škodlivý charakter.Sídlo spoločnosti

JKC, s.r.o.
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín

Telefonický kontakt

+421 32 744 4273
+421 32 39 08 140