Sieťové služby

Sieťové služby napomáhajú k lepšiemu sprístupneniu, spracovaniu a výmene priestorových údajov. Služby priestorových údajov sú operácie, ktoré sa môžu vykonať pri použití počítačovej aplikácie s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi.

 

Ponuka služieb:

  • návrh, inštalácia metalických dátových rozvodov na báze Ethernetu,
  • návrh, inštalácia bezdrôtových dátových rozvodov,
  • dodávka, inštalácia značkových aktívnych prvkov siete,
  • konfigurácia aktívnych prvkov siete (switche, routery a pod.),
  • pripojenie PC alebo periferného zariadenia do počítačovej siete.

 

 Sídlo spoločnosti

JKC, s.r.o.
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín

Telefonický kontakt

+421 32 744 4273
+421 32 39 08 140