Dnes » 31 / 16
Zajtra » 27 / 16
Pozajtra » 25 / 16
pondelok 22. júla 2024 - Meniny má Magdaléna

GFI

GFI EndPoint Security

Ochrana pred rizikom úniku dát, prístup používania vlastných mobilných zariadení zamestnancov (Bring your own device – BYOD) a používanie prenosných úložných zariadení na pracoviskách významne zvyšuje pravdepodobnosť toho, že Váš podnik bude musieť čeliť problémom s únikom dát. GFI EndPointSecurity ponúka možnosti pre posúdenie rizík tím, že identifikuje vznik zdroja činnosti možného úniku dát. Všetky funkcie sú integrované do riadiaceho panelu, ktorý poskytuje príslušné informácie, návrhy na zlepšenie ochrany a zástupcu pre spustenie bežných bezpečnostných úloh.

Správou citlivých dát, môžete hodnotiť a riadiť informácie, ktoré prechádzajú koncovými body. Modul ochrany citlivých dát poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany koncových bodov tím, že skenuje každý relevantní súbor a vyhľadáva najobvyklejší typy informácii náchylných k narušení bezpečnosti (napr. rodná čísla, osobné čísla atd.). Modul podporuje vstupy vo forme regulárnych výrazov a slovníkových súborov. Tím tiež prispieva k Vašim postupom pre prevenciu straty dát (DLP) a zhody s požiadavkami. 

Riadením prístupu z jediného miesta môžete ľahko prideliť sieti alebo pracovnej stanici dočasný prístup k prenosným úložným zariadeniam, a to po stanovenú dobu a tiež zablokovať zariadenia podľa ich triedy, prípony súboru, fyzického portu alebo ID.

GFI EventsManager

Monitorovanie bezpečnostných politik, mechanizmov, aplikácii a aktivity pre identifikáciu incidentov Pomocou GFI EventsManager môžete spravovať dáta z logov udalostí za účelom zlepšenia spoľahlivosti, bezpečnosti a dostupnosti systému a jeho súladu s požiadavkami

Analýza logovaných dát pre SIEM, ide o bezpečnostnú stratégiu, ktorá zahŕňa monitorovanie logov udalostí v reálnom čase v prípade kritických incidentov a pravidelnú analýzu logov relevantných z hľadiska bezpečnosti. To Vám umožní detegovať podozrivú aktivitu a rýchlo na ňu reagovať, tzn. v reálnom čase môžete monitorovať bezpečnostne relevantné zásady, mechanizmy (napr. autentizáciu, autorizáciu atď.), aktivity (napr. aktivitu privilegovaných užívateľov) a aplikácie (napr. IDS, IPS, firewall atď.).

Komplexné monitorovanie a správa IT infraštruktúry, Vám pomôže predchádzať neplánovaným výpadkom monitorovaním dostupnosti, funkčnosti, výkonu a využitia Vašich IT prostriedkov – všetko od sieťových zariadení, pracovných staníc a serverov až po aplikačné, podnikové a infraštruktúrne služby a sieťové protokoly.

Konsolidácia logovaných dát pro dosiahnutie zhody s požiadavkami: väčšina štandardov a predpisov pre bezpečnosť dát požaduje, aby všetky relevantné logované dáta boli riadne spravované, zhromažďované, konsolidované a bezpečne ukladané tak, aby mohla spoločnosť preukázať zodpovednosť za úkony, ktoré prebiehajú na jej pracovisku. GFI EventsManager poskytuje trojvrstvovú konsolidáciu logovaných dát, ktoré sú dostupné prostredníctvom dvojfaktorovej autentizácie, funkcie pro forenznú analýzu a reporty pre hodnotenie zhody s požiadavkami.

GFI FaxMaker

Zvyšuje efektivitu a produktivitu, dokáže Vášmu podniku ušetriť tisíce na nákladoch za prácu, zlepšiť efektívnosť pracovných činností a zvýšiť produktivitu zamestnancov. Zlepšuje tiež bezpečnosť informácií a umožňuje lepšie využiť stávajúcu aplikačnú infraštruktúru. Dni, kedy ste museli čakať u faxového prístroja na prichádzajúci fax alebo na potvrdenie o doručení dokumentov sú minulosťou. 

Zlepšuje využitie stávajúcich aplikácii, môžete rozšíriť používanie svojich podnikových aplikácií ako napr. aplikácie pre zasielanie správ v rámci podniku alebo mimo podnik. Faxy vytvorené pomocou faxového software GFI tiež zlepší Vašu podnikovú komunikáciu tím, že získajú profesionálnejší vzhľad. 

Zlepšuje Vaše podnikové procesy ,umožňuje užívateľom hneď od začiatku rýchlo a ľahko posielať, prijímať a spravovať faxovou komunikáciu zo svojho počítača. Vo faxoch vytvorených v textovom procesore (alebo v inej aplikácii), tak vo faxoch vytvorených prostredníctvom emailu (bežne známe ako „prevod emailu na fax”), môžu byť čísla vyberané z adresára poštovného klienta, alebo zadané ručne. Výsledkom je, že proces faxovej komunikácie medzi koncovými užívateľmi je kratší, efektívnejší a lepšie organizovaný.

GFI LanGuard

GFI LanGuard funguje ako virtuálny bezpečnostný konzultant, ktorý ponúka:

Správu aktualizácií pre Windows®, Mac OS® a Linux®, správa aktualizácií je pre každú organizáciu životne dôležitá. Narušenie sieťovej bezpečnosti je najčastejšie spôsobené chýbajúcimi aktualizáciami v sieti. GFI LanGuard skenuje a detekuje zraniteľnosti siete predtým, ako sú vystavené útoku, čím skracuje čas potrebný pre aktualizáciu aplikácii vo Vašej sieti. GFI LanGuard aplikuje aktualizácie na Microsoft ®, Mac® OS X®, Linux® a viac než 60 aplikácii iných výrobcov a zaisťuje inštaláciu ako bezpečnostných, tak ostatných aktualizácií.

Skenovanie zraniteľností na počítačoch i mobilných zariadeniach, Vo Vašej sieti sa vykoná viac ako 60 000 vyhodnotení zraniteľností, ktoré zahŕňajú testy virtuálnych prostredí a mobilných a sieťových zariadení. GFI LanGuard skenuje Vaše operační systémy, virtuálne prostredie a nainštalované aplikácie pomocou databázy pro kontrolu zraniteľností ako napr. OVAL a SANS Top 20. GFI LanGuard Vám umožní analyzovať stav bezpečnosti Vašej siete, identifikovať rizika a rozhodnúť, aké opatrenia vykonať skôr, ako dôjde ku kompromitovaniu siete.

Auditovanie siete a softwaru, GFI LanGuard poskytuje podrobné analýzy stavu Vašej siete. K tomu patria aplikácie alebo východzie konfigurácie, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. GFI LanGuard podáva úplný obraz o: nainštalovaných aplikáciách, hardwaru vo Vašej sieti, mobilných zariadeniach, ktorá sa pripájajú k Exchange serverom, stavu bezpečnostných aplikácii (antivírus, anti-spam, firewally, atd.), otvorených portoch a všetkých existujúcich zdieľaných prostriedkoch a službách bežiacich na Vašich počítačoch. 

GFI MailEssentials

Výkonný a účinný podnikový spam filter, toto riešenie je certifikované podľa VBSpam používa niekoľko antispamových filtrov, ktoré kombinujú techniku SpamRazer, greylisting, filtráciu podľa reputácie IP adries, bayesovskou filtráciu a ďalšie pokročilé techniky k zaisteniu úspešnosti zachyteného spamu vyššiu ako 99 % a minimálneho počtu falošných pozitív. To zaručuje bezpečné doručení dôležitých emailov. 

Blokuje víry a iný malware šíriaci sa emailom, Viac antivírových angínov drasticky skracuje čas, ktorý je potrebný pre získavanie najnovších definícii vírov, a tak umožňuje rýchlejšie reagovať na najnovšie hrozby. Pretože každý engin má svoje vlastné metódy heuristík a detekcie, získate maximálnu ochranu svojho emailového prostredia.

Granulárne vynucovanie zásad práce s obsahom emailu podľa užívateľa, umožňuje mať pod kontrolou obsah, ktorý prostredníctvom emailu vstupuje do Vašej siete, alebo ju opúšťa. Táto funkcia je založená na skutočných typoch súborov, kontrole kľúčových slov zo slovníka a kontrole regulárnych výrazov, čo pomáha chrániť Vašu spoločnosť pred nechcenými alebo zámernými únikmi dát, čím Vám pomáha splniť zákonné požiadavky.