Dnes » 31 / 16
Zajtra » 27 / 16
Pozajtra » 25 / 16
pondelok 22. júla 2024 - Meniny má Magdaléna

McAfee

Chráni informácie pred ich neoprávneným použitím.

McAfee Data Loss Prevention systematicky monitoruje a chráni informácie pred ich neoprávneným použitím vlastnými používateľmi. Týmto spôsobom pokrýva a zabezpečuje sieťovú komunikáciu (email, webmail, Instant Messaging, atď.), fyzické zariadenia (tlačiarne, USB zariadenia, CD/DVD-RW), peer-to-peer aplikácie, trojanov, červov, vírusy, atď. Všetky pokusy o neautorizované presunutie chránených dát sú monitorované, reportované a v prípade potreby blokované – vždy na základe bezpečnostných politík spoločnosti.

McAfee

Kľúčové vlastnosti:

 • Minimalizuje možnosti straty dát a tým aj takto vznikajúce náklady
 • Ochraňuje drahocenné, pre spoločnosť kritické informácie a intelektuálne vlastníctvo
 • Bráni vzniku nechcených právnych kolízii
 • Napomáha chrániť integritu dobrého mena spoločnosti
 • Preventívne bráni hrozbám straty dát ešte pred ich vznikom
 • Redukuje riziko straty a zneužitia dát vyplývajúceho zo zraniteľnosti na koncových staniciach
 • Poskytuje vedenie úplnej transparentnej kontroly na dátovými tokmi
 • Jednoducho sa nasadzuje do existujúcej IT infraštruktúry
 • Predstavuje neintruzívnu ochranu
 • Uplatňuje mnohostranné, vysokoflexibilné politiky s možnosťou využitia sofistikovaných predvolieb pre zhodu so štandardmi
 • Komplexnosť riešenia je možné dotvoriť integráciou McAfee Network DLP

Centrálna správa koncových staníc

McAfee Data Loss Prevention Host je centrálne riadené "host-based" riešenie ochrany firemných dát pre ich stratou a zneužitím. Politiky ochrany dátových tokov sú nastavené cez McAfee Data Loss Prevention Host Management konzolu a automaticky propagované na koncové stanice prostredníctvom infraštruktúry Active Directory. Každé porušenie týchto zásad zo strany koncových užívateľov je monitorované a preventívne regulované v reálnom čase, pričom bezpečnostné politiky sú kontinuálne presadzované na úrovni koncových staníc aj v prípade, kedy je koncová stanica odpojená od LAN spoločnosti. Potom, čo sa stanica opäť pripojí do vnútornej siete, sú udalosti postúpené reportovaciemu serveru.

Klasifikácia citlivých dát

Riešenie McAfee Data Loss Prevention Host implementuje patentovaný algoritmus klasifikácie obsahu, ktorý analyzuje ako štruktúrované, tak aj neštruktúrované dáta. Klasifikácia môže byť napríklad založená na umiestnení dokumentu na file serveroch, podľa kľúčových slov a regulárnych výrazov, alebo podľa aplikácii, v ktorých boli dáta vytvorené. Potom, čo je obsah klasifikovaný a označkovaný, zostáva označenie spojené s týmito dátami po celú dobu ich životného cyklu, samozrejme vrátane zmien. Táto procedúra umožňuje presné vystopovanie citlivých dát nezávisle na tom, aké zmeny v dokumentoch, či ich derivátoch užívatelia vykonali.

Prevencia straty a zneužitia citlivých dát

Implementovaný súbor reaktívnych pravidiel je pripravený monitorovať a preventívne zabraňovať akýmkoľvek porušeniam politík zaobchádzania s citlivými dátami. McAfee Data Loss Prevention Host umožňuje bezpečnostným manažérom a administrátorom nasledovné:

 • monitorovanie, analýzu a ochranu pred nepovoleným presúvaním dát prostredníctvom emailu, webu, IM, neznámych sieťových protokolov, fyzických zariadení, aplikácii pre zdieľanie dát, trójskych koní, malware...
 • monitorovanie a ochranu pred neautorizovanou tlačou dokumentov
 • kontrolu nad fyzickými zariadeniami na koncových staniciach (USB, Wi-Fi, Bluetooth atď.)
 • monitorovanie a ochranu pred inštaláciou a používaním neautorizovaných aplikácii

Priebežné reportovanie a monitorovanie

McAfee Data Loss Prevention Host využíva integráciou s McAfee ePolicy Orchestratorom (ePO) a poskytuje tak systémovým administrátorom široké možnosti auditovania systému a reportovania. Udalosti sú zobrazované v reálnom čase a obsahujú detailný popis každej udalosti – porušenie bezpečnostných politík. Vysoko flexibilné filtre dovoľujú rýchle usporiadanie udalostí podľa ich typu, času a klasifikácie dát, a iných parametrov. Správcovia môžu tiež registrovať rôznych užívateľov ako príjemcov užívateľsky filtrovaných RSS. Pre úplnosť obsahuje tiež reportovanie pre výkonných manažérov a vedúcich pracovníkov.

Zhoda so štandardmi a noramami

McAfee Data Loss Prevention Host umožňuje flexibilné nastavenie pravidiel v súlade s definovanými bezpečnostnými politikami spoločnosti. Naviac dovoľuje využiť vstavané súbory predlôh, ktoré sú vytvorené pre dosiahnutie zhody s vládnymi nariadeniami a inými normami ako sú HIPAA, GLBA, SOX a ďalšími