Dnes » 31 / 16
Zajtra » 27 / 16
Pozajtra » 25 / 16
pondelok 22. júla 2024 - Meniny má Magdaléna

Virtualizácia

Virtualizácia umožňuje beh viacerých "virtuálnych" serverov na jednom fyzickom stroji, čím umožňuje zdieľanie fyzických prostriedkov daného stroja. Virtuálne servre sa správajú na sieti ako fyzické servre a sú ideálne pre súčasné hosťovanie nenáročných serverových aplikácií, testovacích inštalácií, či záložných serverov. Každý virtuálny server má vlastný operačný systém, ktorý beží v prostredí tzv. hypervisora a ten mu poskytuje virtuálny hardware, ktorý sa javí danému operačnému systému ako skutočný.

PREČO VIRTUALIZOVAŤ ?

Spočiatku išlo hlavne o lepšie využitie potenciálu hardvéru. Dnes, v dobe moderných dátových centier, vysokých nárokov na dostupnosť a kvalitu služieb a takmer neustáleho vývoja, nachádza virtualizácia stále ďalšie využitie.

Lepšie využitie existujúceho hardvéru - konsolidácie serverov

Vďaka možnosti prevádzkovať mnoho virtuálnych počítačov na jednom fyzickom stroji je možné vystačiť s menším počtom fyzických serverov, čo znamená menšiu spotrebu elektriny, menej miesta, menej tepla a menej nárokov na chladenie. Zároveň vďaka stále sa zvyšujúcemu výkonu súčasného hardvéru, je možné tento výkon lepšie využiť prevádzkou hneď niekoľkých serverov v rôznych rolách na jedinom fyzickom stroji.

Rýchla implementácia nových serverov

Virtuálny stroj je reálne tvorený len niekoľkými súbormi. Akonáhle teda v jednom virtuálnom stroji nainštalujete operačný systém, stiahnete poväčšinou nemalé množstvo príslušných aktualizácií a service packov a pripravíte základné aplikácie, vyrobenie ďalších podobných strojov je otázkou vytvorenie kópie týchto súborov a drobných úprav. Vytvorenie nového servera sa z niekoľkých hodín na fyzickom hardvéri redukuje na minúty vo virtuálnom prostredí.
Výrobcovia hypervisorov v administračných nástrojov ponúkajú funkcie pre vytvorenie kópie už existujúcich serverov. Tieto kópie možno potom využívať pre rýchle nasadenie nového servera, prípadne pre ďalšie účely, čím sa dostávame k ďalšej z výhod virtualizácie

Zálohovanie, migrácia

Ako bolo spomenuté vyššie, virtuálny počítač je spravidla tvorený len niekoľkými súbormi (konfiguračné súbory, virtuálne disky). Virtualizovaný hardware, ktorý virtuálny počítač vidí, je vždy rovnaký, nech je hostiteľský systém postavený na čomkoľvek. Prenos na iný fyzický stroj teda znamená väčšinou len skopírovanie týchto súborov, potom je hneď možné virtuálny stroj opäť sprevádzkovať. To isté platí pre zálohovanie. Akonáhle máme kópiu tých niekoľkých súborov tvoriacich virtuálny počítač, máme jeho kompletnú zálohu. Žiadna komplikovaná reinštalácia aplikácií, obnova dát, zháňanie kompatibilného hardvéru ako v prípade havárie fyzického systému. Je možné zálohovať aj bežiaci virtuálny počítač bez akéhokoľvek výpadku prevádzky.

Túto technológiu nájdeme u najväčších dodávateľov pod názvom "snapshot". Využitím tejto funkcie je možné virtuálne prostredie v prípade potreby vrátiť v čase do stavu napríklad pred inštaláciou problémového ovládača a tým okamžite a bez veľkého úsilia obnoviť funkciu virtuálneho servera.

Vysoká dostupnosť a rozloženie záťaže

V prípade realizácie virtualizácie pomocou softwaru od spoločnosti VMWare je možné garantovať vysokú dostupnosť, keďže pri výpadku jedného z ESX serverov je jeho funkcia automaticky premigrovaná na ostatné ESX servre, čo má za následok minimálne výpadky funkčnosti.

VMware Infrastructure neustále monitoruje záťaž jednotlivých ESX serverov a v prípade že daný ESX server je dlhodobejšie preťažený, premigruje pomocou VMotion daný virtuálny server na iný ESX server, ktorý ešte má dostatok výkonu aby obslúžil aj tento virtuálny server. Keďže sa jedná o migráciu pomocou VMotion, užívatelia si samozrejme nič nevšimnú.

AKO NA VIRTUALIZÁCIU ?

V prípade záujmu o predvedenie virtualizácie, popr. o bližšie informácie ohľadom virtualizácie nás neváhajte kontaktovať.