Dnes » 31 / 16
Zajtra » 27 / 16
Pozajtra » 25 / 16
pondelok 22. júla 2024 - Meniny má Magdaléna

POLIXIS

Komplexný informačný systém pre mestské polície. 

POLIXIS je procesne orientované riešenie pokrývajúce všetky kľúčové procesy mestskej polície - od výkonu služby strážnikov v teréne s podporou mobilných komunikačných jednotiek, plánovania činností, cez operačné riadenie až po riešenie priestupkov, odťahov, vrakov a vedenie ďalších agend a prevádzkových evidencií.

Riešenie POLIXIS je určené pre všetky mestské polície v Slovenskej republike, ktoré požadujú výrazné zvýšenie efektivity kľúčových procesov, rýchlosti správy, úrovne služieb a bezpečnosti overovaných dát, s plnou podporou mobilných zariadení a strážnikov v teréne.

Výhody a prínosy riešenia POLIXIS:

Riešenie POLIXIS prináša pre mestskú políciu bez ohľadu na jej veľkosť, či územnú pôsobnosť radu významných prínosov. Medzi tie hlavné patria:

1. VEDENIE

 • efektívne riadenie kľúčových procesov správy a činností
 • zvýšenie rýchlosti procesov správy a riadenia činnosti, úrovne služieb, produktivity práce
 • zníženie priamych prevádzkových nákladov
 • manažment, plánovanie práce a optimalizácia zdrojov (strážnici, výstroj, automobily, ...)
 • eliminácia chybovosti v odovzdávaní informácií
 • monitoring hliadok i strážnikov
 • silné reportingové nástroje
 • poskytnutie komplexnej služby

2. OPERAČNÉ STREDISKO

 • monitorovanie a podpora hliadok i strážnikov
 • aktuálne a presné informácie z terénu v reálnom čase
 • prehľadné spracovanie udalostí v mapových podkladoch
 • plánovanie a riadenie strážnikov a hliadok

3. STRÁŽNIK

 • okamžitá informačná podpora v teréne a sprístupnenie registrov strážnikom
 • GPS lokácia priestupkov a incidentov
 • eliminácia chybovosti v odovzdávaní informácií, náhrada papierovej evidencie
 • automatické vedenie výkazu práce strážnika

 
 Mobilná aplikácia pre strážnika:

4. BACK-OFFICE

 • integrácia do informačného systému (spisová služba, ekonomický systém, agendy, evidencie a registre úradu a pod.)
 • overenie informácií oproti referenčným údajom v registroch
 • hromadné spracovanie dokumentov, šablónový systém
 • automatické oznámenie blokového konania
 • oznámenie priestupkov do správneho konania a odovzdanie pohľadávok vrátane podpory hromadného spracovania
 • automatické založenie informácie o odťahu do portálu
 • efektívne spracovanie priestupkov zachytených technickými prostriedkami

5. ÚRAD

 • prenos dát o priestupku pri jeho oznámení do správneho konania
 • prenos neuhradených pohľadávok k ďalšiemu vymáhaniu
 • vstup overených informácií do procesu úradu (správne konanie, vymáhanie)
 • priebežná dostupnosť informácií o činnosti mestskej polície

6. OBČAN

 • online portál pre zistenie odtiahnutého vozidla, registrácie bicykla, odchyteného zvieraťa
 • možnosť objednania na termín pre podanie vysvetlenia

Schéma riešenia POLIXIS:

Prehľad hlavných funkcií:

 • plánovanie smien a hliadok strážnikov, prideľovanie pracovných zdrojov (rádiostanice, vozidlá, ...)
 • distribúcie udalostí strážnikom k riešeniu, vrátane podpory mobilného zberu dát
 • evidencia výkazov činnosti strážnikov
 • mobilné riešenie, mobilný zber dát pre podporu strážnikov v teréne (distribúcia udalostí, evidencia priestupkov, odťahov, výkaz činnosti, ...)
 • vstup priestupkov z úsekových meračov rýchlosti, detektorov jazdy na červenú
 • väzba na systémy registrov štátnej správy a samosprávy (register vozidiel, pohoršovaných osôb, ...)
 • podpora hromadných procesov v agende priestupkov - predvolania, lustrácie, oznamovanie priestupkov príslušnej obci s rozšírenou pôsobnosťou, odovzdávanie pohľadávok do vymáhania
 • proces vymáhania pohľadávok podľa zákona
 • export dát do správneho konania
 • export dát pre manažérske informačné systémy
 • podpora tvorby návrhov na nariadené exekúcie, odovzdávanie podkladov exekútorom
 • prevádzková evidencia (odťahov vozidiel, jazdných bicyklov, odchytených zvierat, ...)
 • riešenie vrakov - evidencia hlásení, o hľadaní vrakov vrátane fotodokumentácie, výzvy k odstráneniu vrakov s podporou zverejnenia na úradnej tabuli
 • personálna evidencia (odborné spôsobilosti, termíny preskúšaní, lekárske prehliadky, ...)
 • evidencia zmlúv, objednávok, verejných zákaziek, súdnych sporov
 • evidencia osôb s väzbou na centrálne registre
 • zoznam prevádzok, plánovanie kontrol a evidencia protokolov
 • evidencia majetku, výstroje a výzbroje